ชื่อสินค้า : เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ออฟฟิศ /โทรศัพท์บ้าน (สไตล์ สายลับ) ขนาด 13.8 x 13.8 x 4 เซนติเมตร ขนาด : - สี :