ชื่อสินค้า : อุปกรณ์ป้องกันถูกดักฟังในห้องประชุม,สถานที่ราชการ,รถ, ป้องกันการใช้มือถือในเรือนจำ และป้องกันการกดระเบิดจากการใช้สัญญาณมือถือ ขนาด : - สี :