ชื่อสินค้า : โปรแกรมมือถือ สำหรับ พนักงานขาย ขนาด : - สี :