ชื่อสินค้า : เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ออฟฟิศ /โทรศัพท์บ้าน ระบบบันทึกเสียงอัตโนมัติ/เลือกบันทึกได้เอง ขนาด 12 x 12 x 4.5 เซนติเมตร ขนาด : - สี :